Pekin: bez wizy na 72h

Pekin

Pekin: bez wizy na 72h

Polscy obywatele, którzy mają przesiadkę w Pekinie od 1 stycznia 2013 r. będą mogli się ubiegać o wydanie 72h wizy, która upoważni ich do wyjść z portu lotniczego. Warunkiem ubiegania się o wydanie takiej wizy, jest posiadanie biletu lotniczego na kontynuacje podróży ze stolicy Chin oraz wizy wjazdowej do docelowego kraju – o ile taka jest wymagana. O zezwolenie na opuszczenie portu, można ubiegać się na lotnisku po przylocie. Nie potrzeba żadnych wcześniejszych dokumentów z ambasady. Listę krajów, które zostały objęte programem 72h wizy można znaleźć pod linkiem.
Polska jest jednym z 45 krajów, które dostały taką możliwość.

7.12.2012 | admin