Prawa Pasażera: Przed podróżą

PrawaPasazera

Prawa Pasażera: Przed podróżą

Zakupiłeś bilet lotniczy za który nie do końca zgadza Ci się cena, odwołali Ci lot, linia zbankrutowała? Przed jak i w trakcie podróży zdarzają się rzeczy przez które sprawy nie idą po naszej myśli. Czasami jest to z winy człowieka, czasami z rzeczy zupełnie od nas niezależnych. W poniższym przewodniku odpowiemy jakie prawa mamy , jako pasażer, który podróżuje samolotem w Unii Europejskiej. W kolejnych artykułach będą opisane kolejne problemy na jakie możemy natrafić.

1. Przejrzyste informacje na temat cen
Jeżeli pasażer kupuje bilet na lot wylatujący z lotniska na terenie UE, informacja o wszystkich kosztach musi być przejrzysta. Ostateczna cena musi być cały czas wyraźnie wskazana  i powinna obejmować cenę biletu lotniczego oraz należne podatki, obciążenia, dopłaty i opłaty, które są nieuniknione i znane w momencie przedstawienia oferty cenowej. Informacje te muszą przedstawione pasażerowi w rozbiciu na cenę biletu i inne opłaty. Elementy opcjonalne powinny zostać przedstawione w sposób jasny, przejrzysty i jednoznaczny na początku procedury rezerwacji, a pasażer powinien mieć możliwość ich akceptacji lub odrzucenia.

2. Informacje na temat tożsamości linii lotniczej
Pasażer musi zostać poinformowany z wyprzedzeniem, która linia lotnicza obsługuje jego lot. Lista linii lotniczych uznanych za niebezpieczne i z tego powodu objętych zakazem lub ograniczeniem wykonywania połączeń w UE jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/list_pl.htm

3. Odwołanie lotu
W przypadku odwołania lotu pasażer może mieć prawo do odszkodowania w wysokości od 125 do 600 euro w zależności od długości lotu.
Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli pasażer został poinformowany o odwołaniu co najmniej 14 dni przed datą wylotu. Może również nie przysługiwać, jeżeli pasażer został poinformowany z wyprzedzeniem krótszym niż 14 dni, ale zmieniony plan podróży jest zbliżony do pierwotnych terminów lub linia lotnicza może wykazać, że odwołanie było następstwem wyjątkowych okoliczności, takich jak warunki meteorologiczne uniemożliwiające lot lub strajki wpływające na obsługę lotów.
Ponadto linia lotnicza ma obowiązek przekazać pasażerowi pisemną informację ze wskazaniem przysługujących mu praw oraz zaoferować wybór między zwrotem pełnej ceny biletu w ciągu siedmiu dni a zmianę planu podróży do ostatecznego miejsca przeznaczenia na podobnych warunkach, jak również odpowiednią opiekę w czasie oczekiwania na zmianę planu podróży, taką jak wyżywienie, dostęp do telefonu, zakwaterowanie w hotelu na jeden lub w razie konieczności większą liczbę noclegów oraz transport między lotniskiem a hotelem.

Jeśli przytrafiło Ci się jedna z powyższych rzeczy najpierw skontaktuj się z przewoźnikiem lotniczym. Jeżeli nie satysfakcjonuje Cię otrzymana odpowiedź, możesz wnieść skargę do organu odpowiedzialnego za nadzór nad przestrzeganiem praw pasażerów. Skargi należy składać w kraju, w którym miało miejsce zdarzenie.
http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf

Dodatkowo sprawę można zgłosić krajowej organizacji konsumenckiej lub europejskiego centrum konsumenckiego, w celu uzyskania dalszej pomocy.
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_pl.htm

źródło: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/index.html

18.12.2012 | admin