Prawa Pasażera: W czasie podróży

PrawaPasazera

Prawa Pasażera: W czasie podróży

Tydzień temu rozpoczęliśmy nasz cykl związany z prawami pasażera. Opisywaliśmy co zrobić jeśli jeszcze nie rozpoczniemy podróży. W tym tygodniu opiszemy co zrobić jak już jesteśmy w trakcie podróży i przytrafiły nam się niemiłe sytuacje – odwołany lot lub opóźniony, zmiana planu podróży czy godziny. Poniżej opisujemy co w takich sytuacjach należy się nam jako pasażerom.

1. Odwołanie lotu
W przypadku odwołania lotu pasażer może mieć prawo do odszkodowania w wysokości od 124 do 600 euro  w zależności od długości lotu.
Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli pasażer został poinformowany o odwołaniu co najmniej 14 dni przed datą wylotu. Może również nie przysługiwać, jeżeli pasażer został poinformowany z wyprzedzeniem krótszym niż 14 dni, ale zmieniony plan podróży jest zbliżony do pierwotnych terminów lub linia lotnicza może wskazać, że odwołanie było następstwem wyjątkowych okoliczności, takich jak warunki meteorologiczne uniemożliwiające lot lub strajki wpływające na obsługę lotów.
Ponadto linia lotnicza ma obowiązek przekazać pasażerowi pisemną informację ze wskazaniem przysługujących my praw oraz zaoferować wybór między zwrotem pełnej ceny biletu w ciągu siedmiu dni a zmianą planu podróży do ostatecznego miejsca przeznaczenie na podobnych warunkach i odpowiednią opiekę w zasie oczekiwania na zmianę planu podróży, taką jak wyżywienie, dostęp do telefonu, zakwaterowanie w hotelu na jeden lub w razie konieczności większą liczbę noclegów oraz transport między lotniskiem a hotelem.

2. Opóźnienie lotu
Masz prawo do opieki proporcjonalnie do czasu oczekiwania (dwa połączenia telefoniczne, wyżywienie, napoje oraz w  razie potrzeby hotel i transport do hotelu), jeżeli opóźnienie wynosi:
- dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1500 km
- trzy lub więcej godzin w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych bądź lotów od 1500 do 3500 km
- cztery lub więcej godzin w przypadku lotów o długości ponad 3500km poza UE
Jeżeli opóźnienie przekraczać będzie pięć godzin i pasażer zrezygnuje z kontynuowania podróży, to ma prawo do zwrotu pieniędzy za nieodbyte części podróży i do lotu powrotnego do miejsca rozpoczęcia podróży.
Jeżeli pasażer dotrze do ostatecznego miejsca przeznaczenia z ponad trzygodzinnym opóźnieniem, to ma prawo do kompensaty w kwocie od 125 do 600 euro, chyba że linia lotnicza jest w stanie wskazać, że opóźnienie było następstwem wyjątkowych okoliczności.

3. Utrata połączenia
Jeżeli obydwa loty są ujęte na tym samym bilecie, sprawdź informacje dotyczące swojej konkretnej sytuacji (opóźnienie/anulowanie/odmowa przyjęcia na pokład).
Jeżeli loty nie są ujęte na tym samym bilecie, sprawdź warunki przewozu linii lotniczej i skontaktuj się z nią.

4. Odmowa przyjęcia na pokład
W przypadku odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu, przewoźnik jest zobowiązany w pierwszej kolejności do znalezienia osób, które zgodzą się zrezygnować ze swojej rezerwacji w zamiana za uzyskanie określonych korzyści. Przewoźnik musi również zaproponować pasażerowi wybór między zwrotem pełnej ceny biletu a zmianą planu podróży.
W przypadku odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera, ma o prawo do odszkodowania w wysokości od 125 do 600 euro w zależności od długości lotu i opóźnień, na jakie został narażony. Jeżeli pasażer zdecyduje się na zmianę planu podróży, linia lotnicza musi zapewnić mu odpowiednią opiekę na czas oczekiwania na zmianę planu podróży: taką jak wyżywienie, dostęp do telefonu, zakwaterowanie w hotelu na jednej w razie konieczności większą liczbę noclegów oraz transport między lotniskiem a hotelem.

Jeśli przytrafiło Ci się jedna z powyższych rzeczy najpierw skontaktuj się z przewoźnikiem lotniczym. Jeżeli nie satysfakcjonuje Cię otrzymana odpowiedź, możesz wnieść skargę do organu odpowiedzialnego za nadzór nad przestrzeganiem praw pasażerów. Skargi należy składać w kraju, w którym miało miejsce zdarzenie.
http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf

Dodatkowo sprawę można zgłosić krajowej organizacji konsumenckiej lub europejskiego centrum konsumenckiego, w celu uzyskania dalszej pomocy.
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_pl.htm

źródło: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/index.html

25.12.2012 | admin