Z wizą czy bez?

Poniżej możecie dowiedzieć się czy potrzebujecie wizy aby przekroczyć granice danego kraju. Nie dotyczą one wyjazdów na pobyt stały, w celu podjęcia nauki, pracy lub innej działalności zarobkowej.
Podane informacje mają jedynie charakter informacyjny. W celu dowiedzenia się szczególowych informacji o pobycie w danym kraju należy skontaktować się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych lub bezpośrednio z placówką dyplomatyczną danego kraju.
Listę placówek dyplomatycznych można znaleźć na stronie MSZ pod adresem:
Ambasady i Placówki Dyplomatyczne

Kraje ułożone alfabetycznie do których wjedziemy bezwizowo:
A – H
I – R
S – Z

8.10.2012 | admin